• 504 120 307, 516 094 450
  • info@panhipcio.pl

Zajęcia

Żłobek jest otwarty w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Za dodatkową opłatą (15 zł za godzinę) zapewniamy opiekę do 18.00

08.00 – 09.00  Przyjmowanie dzieci do żłobka
– czas na swobodną zabawę dzieci
– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunkami
– czas na realizację własnych pomysłów

08.10 – 08.30 Przygotowanie do śniadania
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

08.30 – 09.00 Śniadanie

09.00 – 10.00 Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci
– zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą
– zabawy plastyczne
– zabawy z elementami muzykoterapii
– zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia

10.15 – 11.45 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

12.00 – 12.30 Obiad – pierwsze danie

12.30 – 14.00 Czas na sen lub leżakowanie
– wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki.

14.15 – 14.30 Przygotowanie do obiadu
– trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

14.30 – 15.00 Obiad – drugie danie

15.00 – 16.00 Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci (wymiennie wg harmonogramu na poszczególne dni)
– zajęcia rytmiczne
– zajęcia językowe
– zajęcia plastyczne
– gimnastyka

16.00 – 16.20 Podwieczorek

16.20 – 17.00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.